De restauratie van de "Stenen Catechismus" in de kerk van Strijtem

In het golvende Pajottenland, rechts naast de weg van Brussel naar Ninove ligt het dorpje Strijtem, nu deel uitmakend van de gemeente Roosdaal. In 1898 werd in dit dorp een zekere Paul Cuylits aangesteld als pastoor. De ambtstermijn van deze priester (tot 1907) met een niet alledaagse  kijk op zijn herderlijke taak zou niet onopgemerkt voorbijgaan. Pastoor Cuylits behoorde binnen de Kerkgemeenschap  tot de progressief sociale strekking en was in zijn beginjaren een medestander van priester Daens. Hij had zich tot doel gesteld het sociale en intellectuele peil van de landelijke bevolking op te trekken. Dit mocht echter niet gebeuren ten koste van hun godvruchtigheid.

Van zijn kerk wilde hij daarom een visuele cathechismus maken. Aan de hand van de uitgebeelde bijbelse taferelen wilde hij de ongeletterde bevolking kennis en eerbied bijbrengen voor de kristelijke leer. Hiervoor werd beroep gedaan op Henri Heyden, een in Parijs verblijvend  kunstenaar uit Ganshoren.  Na de plaatsing van een zeer bijzondere reeks van zes didactische brandglasramen werden in 1902 ook de kerkmuren voorzien van bijbelillustraties, niet alleen de zijbeuken maar ook de middenbeuk. De afbeeldingen werden getekend op stevig papier en nadien gekleefd op de kerkmuren. De totale oppervlakte van deze op papier uitgevoerde illustraties bedraagt ongeveer 250 m2, in de middenbeuk werden ze aangebracht tot op een hoogte van 10 meter.

Natte muren, onvoldoende verluchting, kaarsroet en onzorgvuldige herstellingen hadden het papier en de tekeningen zwaar aangetast.

 In 2007 werd dan ook gestart met een totale papierrestauratie. Eerst diende  alle papier zeer omzichtig van de muren te worden losgemaakt. Door de hoogte en de moeilijke bereikbaarheid van sommige plaatsen werd bij deze opdracht niet alleen fysisch maar ook mentaal het uiterste gevergd van de uitvoerster.

 

In het atelier te St Martens Latem diende, voor deze enorme oppervlaktes, een zelfgemaakte vergassingsinstallatie ingebruik te worden genomen en werd gestart met de eerste restauratiebehandelingen (drogen, ontschimmelen, reinigen).

Enkele illustraties :

 

 

 

YournameCom 2007 Privacy Policy Terms of Use

    

                                Restauratie-opdrachten