Behang-en-papierrestauratie


 

 

 

 

 

 

 

 De restauratie   Het rode behang    Het blauwe behang  

De toestand voor restauratie

Voor alle deur- en schouwstukken is gebruik gemaakt van 18de-eeuwse Chinese prenten, behalve voor de twee Boddhisattva-voorstellingen (cat. nr. 2-3) die dateren uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

De voorstellingen zijn doorgaans handgeschilderd. Hier en daar werd gebruik gemaakt van sjablonen of/en stempels. 
Een aantal stukken zijn (westerse) collages met fragmenten van schilderijtjes en motieven uit een behang, soms zelfs uit textiel.
En enkel schouwstuk is een compilatie van een schilderij en een gedrukte, ingekleurde prent.

Vooral de boordsel zijn westerse toevoegingen. Ze werden gebruikt om de schilderijtjes te laten passen in de openingen in de lambrisering en zijn zeker op aanwijzing van de stoffeerder of tapissier aangebracht.

De schouw- en deurstukken verkeerden alle in min of meer dezelfde toestand. Het schadebeeld omvatte in het algemeen:

- gebrekkige bevestiging van de textieldrager aan het raam;
- fragmenten die loskomen en fijne barstvorming van de dunne drager;
- sterke verkleuring en verzuring;
- schimmelvorming die veel schade veroorzaakt;
- papiervraat (zilvervisjes);
- stof, roet en slijtage;
- verlies van kleurintensiteit;
- verlies van fragmenten en gaten in de drager;
- plooien en andere mechanische beschadigingen.


Restauratie


Hoewel elk stuk afzonderlijk wel zijn eigen specifieke problemen had, ondergingen ze alle grosso modo dezelfde basisbehandeling.

De deurstukken werden eerst van hun houten ramen afgenomen en van stof en schimmelsporen ontdaan. Daarna werd de voorzijde zo goed als mogelijk droog gereinigd, gefixeerd en beschermd.

Het textiel en het grondpapier werden van de rugzijde weggehaald. Lijm- en schimmelsporen werden zo veel mogelijk verwijderd.

De supraportes werden ontsmet, verzwakte gedeeltes werden terug verstevigd en de scheuren werden gedicht. Het geheel werd gedoubleerd met twee vellen Japans Kozopapier, waarbij schimmelresistente lijm werd gebruikt.

Montage en terugplaatsen

Voor de montage werd verkozen om de schilderijtjes niet terug op doek te monteren, doch met hun extra papierranden op hun oorspronkelijk raam te bevestigen. Linnen of katoen en papier reageren namelijk op een t verschillende manier op de onvermijdelijke kleine schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid, zodat het risico op nieuwe beschadigingen niet uit te sluiten is.

Het raam diende vooraf wel behandeld te worden met een aantal lagen papier (zowel vooraan als achteraan) om zo een stabiele drager te creren waartegen het schilderij kan rusten.

Pas wanneer de lambriseringen volledig terug in orde zijn zullen de stukken, als laatste fase van de interieurrestauratie, opnieuw in de daarvoor bestemde uitsparingen worden gemonteerd.

Rosemie Cheroutre, Chebie Productions bvba, E. Gevaertdreef 10A, 9830 Sint-Martens-Latem


2001-2002  De Notelaer  Notelaerdreef 2  2880 Bornem (Hingene) -Telefoon/Fax +32 (0)3 889 69 20 E-mail info@notelaer.be